Domov
O nas
Dogodki
Galerija
Projekti
Erasmus+
Hrastov list

 

Hrastov list

 

 

 

KOLOFON

Časopis je brezplačen.
Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini Hrastnik.

 

Izdajatelj: Občina Hrastnik,Pot Vitka Pavliča 5,
1430, Hrastnik
Izvedba: Mladinski center Hrastnik,javni
zavod Občine Hrastnik, Ulica prvoborcev
1a 1430 Hrastnik
Odgovorni urednik: Jani Medvešek
Uredniški odbor: Jani Medvešek, Mateja Jecl,
Marko Funkl, Tadej Kralj, Sebastjan Leskovšek
Sodelavci: Fanči Moljk, Primož Frajle, Lucija Štaut,
Irena Rebov
Lektoriranje: Tadej Kralj
Oblikovanje in prelom: Timotej Draksler
Tisk: Grafika Gracer
Vaša besedila sprejemamo na:
info@mch.si
Za oglaševanje pišite na:
info@mch.si
Mali oglasi so brezplačni
Naklada: 4300 izvodov, ISSN: 2232-6987
www.hrastnik.si
www.hrastov-list.si